10.000 Ft felett minden lakossági rendelés mellé FOODY AJÁNDÉK jár!

Kérdése van? Hívjon minket! +36-79/520-120

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
1. A magyar jog kikötése

 

1.1. A www.foodyshop.hu weboldal Magyarországon található szerverről üzemel, a honlap a szolgáltatást Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a felhasználókra – a szolgáltatás igénybevétele során és az adatkezelésre vonatkozóan is – e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó.

2. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya

2.1. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételek (a továbbiakban szerződési feltételek) a honlapon elérhető webáruház szolgáltatásaira vonatkoznak. A szerződési feltételek elfogadásával létrejövő szerződés felei, egyrészről a Foody Product Kft. – a továbbiakban Üzemeltető –, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, külföldiek magyarországi képviselete – a továbbiakban Felhasználó –, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.

2.2. A szerződési feltételek az Üzemeltető által a honlapon – a továbbiakban honlap – történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztató, sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató és jogi nyilatkozat.

2.3. Üzemeltető bármikor jogosult egyoldalúan módosítani a szerződési feltételeket. Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege on-line hozzáférhetővé válik a honlapon. A módosítás előtt regisztráló felhasználókra a módosításig teljesített szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs. Ugyanakkor az ilyen felhasználókra vonatkozóan a módosítást követően megrendelt szolgáltatásokra és a módosítást követően megkezdett böngészésre a módosítások hatálya kiterjed. A módosításkor folyamatban lévő szolgáltatásokat a szolgáltatás megrendelésekor érvényes szerződési feltételek szerint kell teljesíteni. A módosítást követően regisztráló felhasználókra a módosítás hatálya teljes egészégben kiterjed.

3. Üzemeltető

3.1. Az Üzemeltető meghatározása:

Foody Product Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Foody Product Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-186115

Adószám:  23744660-2-41

Székhely: 1043 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 7-9. fsz.1.

Telephely: 6500 Baja, Keleti krt.17.

Bankszámlaszám: OTP Bank 11746005-20140885-0000000

3.2. Üzemeltető elérhetősége:

Telefonszám: +36-79/520-120

E-mail cím: info@foody-product.hu

Internet cím: www.foody-product.hu

4. Ügyfélszolgálat

4.1. Üzemeltető az alábbi elérhetőségeken működteti ügyfélszolgálatát, a lentebb írt időintervallumokban:

Stigmon Dorottya

Telefonszám: +36 30 638 5960

Munkanapokon: 08.00 órától 15.00 óráig

Szombat - vasárnap: szünetel az ügyfélszolgálat

E-mail cím: office@foodyshop.hu

5. Felhasználó

5.1. A www.foodyshop.hu oldalán adatait önként megadó és az ott megjelölt szerződési feltételeket és szabályzatok tartalmát elfogadó személy, aki igénybe veszi a honlap szolgáltatásait, illetve a honlapon található termékek tekintetében megrendelőként, azok adásvételére irányuló szerződést köt. Szintén szerződés szerinti felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül használja a honlapot, illetve e szabályzat szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez az Üzemeltető ügyfélszolgálatával.

6. Üzemeltető szolgáltatása, felhasználási feltételek, Üzemeltető kötelezettségei

6.1. Üzemeltető szolgáltatása: A www.foodyshop.hu honlapon a webáruház üzemeltetése.

6.2. Felhasználási feltételek: jelen szerződési feltételek és a honlapon található tájékoztatókban, szabályzatokban írt szabályok.

6.3. Üzemeltető kötelezettsége a honlapon körülírt szolgáltatás biztosítása, a lentebb írt feltételeket és eseti kivételeket is figyelembe véve. (13,14,15. pontokban írt, az Üzemeltető felelősségének kizárására, a regisztrált felhasználók közül történő kizárásra és az Üzemeltetőnek a honlap befejezésére vonatkozó jogai.)

6.4. Üzemeltető kötelezettsége továbbá a felhasználók adatainak teljes körű védelme, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos kérelmeinek, tiltásainak teljesítése. (Bővebben lásd a 16. pontot.)

6.5. A megrendelésekkel kapcsolatban Üzemeltető köteles a megrendelt termékeket az érintett Felhasználó által megjelölt címre e szerződésnek megfelelően eljuttatni. (Bővebben lásd a 11. pontot.)

7. Felhasználó ellenszolgáltatása, kötelezettségei

7.1.  Felhasználó a regisztrációért nem tartozik anyagi vagy természetbeni ellenszolgáltatással Üzemeltető felé. Felhasználó az általa megrendelt termékek honlapon feltüntetett ellenértékét a megrendelés folyamán általa kiválasztott fizetési mód szerint köteles megfizetni.

7.2. Felhasználó kötelezettsége a szerződési feltételek és a hivatkozott egyéb szabályok betartása, valamint a valós adatszolgáltatás, utóbbi a megrendelések szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. E kötelezettségek megszegése szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó regisztrációjának törlését vonhatja maga után. Ebben az esetben Üzemeltető elállhat a szerződés teljesítésétől és a szerződés előtti állapotot visszaállíthatja

8. Szerződés létrejötte, megszűnése és megszüntetése

8.1. A honlap felhasználására irányuló szerződés (regisztráció nélküli és regisztrált felhasználók)

8.1.1. A regisztráció nélkül a honlapot böngésző felhasználók a honlap használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a honlapon található tájékoztatókban és szabályzatokban írt szabályokat. Ezen felül a honlap felhasználására irányuló szerződés a regisztráció végrehajtásával jön létre elektronikus úton, határozatlan időre. Felhasználó a honlap regisztrációs felületén adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek, szabályzatok és a tájékoztatók tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt, ezzel tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Üzemeltető felé. Üzemeltető a regisztráció elfogadásával és bármilyen módon történő egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – határozatlan időre – létrejön a szerződés.

8.1.2. A szerződést azonnali hatállyal felmondhatja Üzemeltető azon Felhasználónak, aki a szerződési feltételeket súlyosan megsérti (14. pont; kizárás szabályai). Ilyen esetben Üzemeltető az érintett Felhasználó regisztrációját töröli.

, ez azonban a már mindkét fél részéről teljesítéssel végbement ügyleteket nem érinti. Azon ügyletek esetében, amikben Felhasználó teljesítése már végbement, Üzemeltető a szerződési feltételek súlyos megszegése esetén választása szerint teljesíti az adott ügyletre vonatkozó kötelezettségét, vagy – feltéve, hogy még nem adta át a szállítást végzőnek a terméket – visszatéríti a vételárat, valamint a kézbesítéssel kapcsolatos költségekre fizetett összeget. A Felhasználó részéről még nem teljesített ügyletek tekintetében súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó ajánlatát Üzemeltető nem köteles elfogadni, az nem kötelezi Üzemeltetőt teljesítésre. Amennyiben nem fogadja el Üzemeltető az itt írt esetben az ajánlatot, nem jön létre a szerződés.

8.1.3. Felhasználó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a regisztrációjának törlésével. Ugyan ezt vonja maga után Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Üzemeltető részére, illetve adatai törlését kéri Üzemeltetőtől.

8.1.4. Üzemeltető a szerződést bármikor megszüntetheti az egyes – regisztrált – felhasználókkal szemben, vagy az összes felhasználóra nézve a honlap üzemeltetésének befejezésével.

8.1.5. A szerződés megszűnik az Üzemeltető megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

8.1.6. Üzemeltető a honlapon regisztráció nélkül böngésző felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a honlap működésére, felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére. A regisztráció nélkül a honlapot böngésző felhasználók a honlap használatának elkezdésével minden alkalommal elfogadják a szerződési és felhasználási feltételeket és a honlapon található szabályzatokban és tájékoztatókban írt szabályokat. 

8.2. A termék megrendelésére irányuló szerződés.

8.2.1. A termék megrendelésére irányuló szerződés a regisztráció végrehajtását követően, az adott termékre vagy termékekre vonatkozó megrendelés Üzemeltető részére Felhasználó által történő elküldésével (ajánlattétel vásárlásra), majd az ajánlat Üzemeltető általi elfogadásával – melyről üzemeltető egyértelmű visszajelzést küld Felhasználónak (megrendelés befogadása) – jön létre elektronikus úton, az adott ügylet mindkét fél részéről történő teljesítéséig. Felhasználó a honlapon található termék(ek) kiválasztását és „kosárba helyezését” követően a honlap  „Pénztár”  feliratú gombjának megnyomásával a még nem regisztrált felhasználókat a megrendelés elküldése előtt a honlapon üzemelő informatikai rendszer a regisztrációs oldalra irányítja, ahol a regisztráció végrehajtása során elfogadják jelen általános szerződési és felhasználói feltételeket valamint a honlapon található egyéb szabályzatok és tájékoztatók tartalmát . Ezt követően tudják folytatni a megrendelés elküldését. Üzemeltető a megrendelés befogadásával és bármilyen módon történő világos és egyértelmű visszaigazolásával tesz nyilatkozatot szerződési szándékáról, mellyel így – az adott ügylet mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig – létrejön a szerződés A megrendelés összegzése című oldallal kezdődő vásárlási folyamat végrehajtásával; a szállítási és fizetési mód kiválasztásával, majd a „Megrendelem” feliratú gomb megnyomásával (megrendelés elküldése) tesz szerződési szándékáról nyilatkozatot Üzemeltető felé.

8.2.2. Felhasználó a regisztrációjának érvényes megrendelését követő törlésével a megrendelésre vonatkozó szerződését nem mondja fel, ez nem számít az elállási jog gyakorlásának. Ugyanígy nem számít a megrendeléstől való elállásnak Felhasználó azon irányú kérelme, amiben adatainak teljes körű kezelését megtiltja Üzemeltető részére, illetve adatai törlését kéri Üzemeltetőtől. Ezen esetekben a honlap felhasználására irányuló szerződés megszűnését követően az adott, érvényes megrendeléssel megkötött termékvásárlásra irányuló szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

8.2.3. Üzemeltető a honlap üzemeltetésének befejezése esetén ugyanígy köteles teljesíteni a már leadott érvényes megrendelések alapján létrejött szerződéseket.

8.2.4. A szerződés megszűnik az Üzemeltető megszűnésével és a Felhasználó halálával vagy megszűnésével.

9. Regisztráció, a Felhasználó ezáltal megnyíló jogai és azok korlátai

9.1. Felhasználó az adatainak önkéntes megadásával, a szerződési feltételek és a tájékoztatók tartalmának elfogadásával hajtja végre a regisztrációt. Az Üzemeltető a regisztráció visszaigazolásával tesz nyilatkozatot annak elfogadásáról.

9.2. A Regisztrált felhasználó jogosulttá válik a webáruházban történő vásárlásra, elektronikus megrendelés leadásával.

9.3. Felhasználó a regisztráció törlését bármikor kérheti. Ez irányú szándékát e-mail üzenet formájában jelezheti Üzemeltető felé, office@foodyshop.hu e-mail címen. A kérelem benyújtását követő 2 munkanapon belül sor kerül a regisztrációjának törlésére, minden adatának egyidejű törlésével. Ezzel jelen szerződést a regisztrációra és az adatainak kezelésére vonatkozóan azonnali hatállyal felmondja, de a korábban érvényes megrendeléssel megkötött termékvásárlásra irányuló szerződés továbbra is él, mindkét fél köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

9.4. Felhasználó a honlap használata során nem jogosult az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszerbe más módon, illetve technikailag beavatkozni.

10. Megrendelés

10.1. A megrendelt termékek lényeges jellemzőit, a felhasználására, fogyasztására és összetételére vonatkozó információkat a Foody Product Kft. által gyártott termékek tekintetében jelen honlapon a termék adatlapjáról lehet részletesen megismerni. A megrendelés előtt, ha az áruval kapcsolatban további kérdés merülne fel, Üzemeltető ügyfélszolgálata készséggel áll a Felhasználó rendelkezésére. Az Üzemeltető által forgalmazott termékek minőség megőrzési idejére vonatkozó információk a termék csomagolásán vannak feltüntetve.

10.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás és az utánvét költségét, melyet a Felhasználó visel.

10.3. Üzemeltető a megrendelt és raktáron lévő terméket a megrendelés visszaigazolását követő 2 munkanapon belül indítja útba, csomagküldő szolgálat igénybevételével a megrendelést küldő Felhasználóhoz. Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, Üzemeltető kapcsolatba lép a megrendelővel, és egyezteti a szállítás lehetséges legkorábbi időpontját. Pénteki napon Üzemeltető nem indít útba csomagot, ezért a szerda 16.00 óra után leadott rendeléseket csak az azt követő héten indítja útba.

10.4. A webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben Üzemeltető minden gondossága ellenére – technikai okból – hibás ár kerül a webáruház felületére – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra – akkor Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem (nem automatikus visszaigazolás formájában) felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

10.5. A megrendelést Üzemeltető a Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Üzemeltető a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

10.6. Felhasználó a regisztráció végrehajtásával, illetve a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy a jelen szerződési feltételeket és a honlapon található tájékoztatókban található szabályokat megismerte és elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.

10.7. Üzemeltető a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Felhasználó részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor Üzemeltető ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

10.8. A rendelt termékek személyes átvételére az Üzemeltető lehetőséget biztosít a telephelyén, 6500 Baja, Keleti krt. 17. címen.

10.9. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08.00 órától 14.00 óráig történik azzal, hogy – a megrendelés feldolgozásának időpontjától függetlenül – a szerda 16:00 óra után leadott rendeléseket csak az azt követő héten indítja útba Üzemeltető. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik, az a beérkezést követő munkanapon 08.00 és 14.00 óra között kerül feldolgozásra.

10.10. Megrendelés menete:

A megfelelő termék kiválasztása. A termék kosárba helyezése („Kosárba” gomb) Regisztráció vagy bejelentkezés (ha a fentiek előtt még nem történt meg) Szállítási és fizetési feltételek kiválasztása szállítási és számlázási cím megadása A megrendelés elküldése („Megrendelem” gomb)

11. Szállítási és fizetési feltételek

 

11.1. A webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket Üzemeltető a Felhasználónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő áron és határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre, a honlapon feltüntetett szállítási díj ellenében.

11.2. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt áru(ka)t indok nélkül nem veszi át a szállítás időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a kiszállítást végző kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, Üzemeltető jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez esetben, amennyiben Felhasználó – kivételesen, egyedi egyeztetés alapján – előre utalta a megrendelt termék(ek) vételárát, azt Üzemeltető – a tranzakció költségének levonását követően – az utaló számlájára visszautalja. A szállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben nem kerül visszautalásra.

11.3. A webáruházban megrendelt szolgáltatásokat Üzemeltető a Felhasználó részére e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyen teljesíti, mely a Felhasználó által megadott szállítási cím. A visszaigazolásban szereplő esetleges eltérés észlelése esetén azt az Üzembentartó ügyfélszolgálatán kell jelezni.

11.4. Amennyiben a Felhasználó bármi sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, a szállítást végző a Felhasználó kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. A szállítás közben keletkezett károkért a szállítást végzőt terheli a felelősség.

11.5. Felhasználó számára Üzemeltető nem biztosítja a mérlegelés alapján történő egyedi áruvisszavétel lehetőségét, szerződésszerű teljesítés esetén. Ez természetesen nem vonatkozik az elállási jog és a szavatossági jogok gyakorlásának eseteire.

.

11.7. Felhasználó teljesítése, szállítási határidő

11.7.1. Felhasználó a megrendelt termékek vételárát, személyes átvételnél bankkártyával vagy utánvétnél a kézbesítéskor készpénzzel vagy bankkártyával fizetheti a futárnak ( max. 300000 ft-ig ). 300000ft felett előre utalással kézbesíthetőek a megrendelések.

11.7.2. Raktáron lévő termék megrendelése és a vételárának történő kiegyenlítése esetén, a termék a megrendelés befogadásának Üzemeltető általi visszajelzését követő 2-3 munkanapon kerül átadásra a fuvarozónak. A fuvarozó emailben értesíti a megrendelőt a szállítás időpontjáról.

11.7.3. Azon termékek esetében, amelyek nincsenek készleten és az Üzemeltető nem, vagy csak késve tudja teljesíteni a megrendelést, emailben felveszi a kapcsolatot az adott megrendelést elküldő Felhasználóval külön megegyezés céljából.

11.7.4. A fuvarozó az ExpressOne Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12, Cg. 01-09-980899,  ) Fuvarozó Üzemeltetővel kötött szerződése alapján a feladástól számított 2 munkanapon belül kézbesíti 8-17 h-ig a megrendelt terméket Felhasználó részére. A kézbesítéssel kapcsolatos egyéb szabályokat az ExpressOne Hungary Kft. „Általános szerződési feltételek” című dokumentuma tartalmazza :

https://expressone.hu/wp-content/uploads/2023/01/ASZF-2023_01_01-v2.pdf

12. Hibás teljesítés, minőség megőrzési idő, elállási/felmondási jog

12.1. Hibás teljesítés

12.1.1. Üzemeltető hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

12.1.2. Nem teljesít hibásan Üzemeltető, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

12.1.3. Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás az Üzemeltetőt terheli.

12.2. Kellékszavatosság                   

12.2.1. Felhasználó az Üzemeltető hibás teljesítése esetén Üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Üzemeltető számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Üzemeltető költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Üzemeltető adott okot.

12.2.4. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Üzemeltető felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

12.2.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

12.3. Termékszavatosság

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – az 12.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

12.3.6. A gyártó illetve az Üzemeltető kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak illetve az Üzemeltetőnek a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

12.5. Elállási/Felmondási jog

12.5.1. Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

12.5.2. Az elállási/felmondási határidő:

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le; b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi; c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi; d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

12.5.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Üzemeltető ügyfélszolgálati elérhetőségeinek egyikére (4. pont). Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

12.6. Az elállás/felmondás joghatásai.

12.6.1. Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,(kivéve a többletköltségeket). A visszatérítés során Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Üzemeltető mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.6.2. Felhasználó köteles Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

12.6.4. A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Üzemeltető számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Üzemeltető visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

12.7. Elállási jog gyakorlásának korlátai (speciális tájékoztatás a Foody Product Kft. által gyártott és forgalmazott termékekre vonatkozóan)

12.7.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

 1. a) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
  b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. 

12.7.2. Az elállás jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja a vásárló, és csak abban az esetben, ha az árut sértetlenül juttatja vissza. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Üzemeltető az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget is köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

13. Felelősség kizárása

 

13.1. Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a honlap rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Üzemeltető nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Üzemeltető kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága vagy a lényeges szerződéses kötelezettségei megszegésének következtében előállott károkért felel.

13.2. Üzemeltetőt jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. Üzemeltető az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

13.3. Üzemeltető nem vonható felelősségre a 14. pontban írt magatartásokból, szabályszegésekből adódó következmények miatt, valamint a Felhasználó magatartása, a Felhasználó által a regisztráció során elfogadott szabályzatok és az azokban hivatkozott tájékoztatókban megfogalmazott szabályok megszegése miatt bekövetkező eseményekkel, hátrányokkal kapcsolatban.

13.4. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Üzemeltető a nem általa gyártott termékek esetében nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. 

13.5. Üzemeltető a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

14. Kizárás a regisztrált felhasználók közül

14.1. A szerződési feltételek megsértése esetén Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a feltételeket sértő Felhasználót előzetes értesítés nélkül kizárja a regisztrált felhasználók közül (regisztráció törlése). Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, vagy bármi módon megzavarják az Üzemeltető által működtetett informatikai rendszer működését.

14.2. Különösen kizárhatja Üzemeltető azt a Felhasználót, aki valótlan adatok közlésével vagy más módon félrevezeti a többi felhasználót Üzemeltető szolgáltatásával vagy jellemzőivel kapcsolatban.

14.3. A regisztráció során valótlan adatokat közlő Felhasználót Üzemeltető szintén kizárhatja. Amennyiben a teljesítés során ez felmerül, üzemeltető megkísérli felvenni a kapcsolatot az érintett Felhasználóval, a teljesítést akadályozó valótlanul rögzített adatok (pl. szállítási cím) helyesbítése, a helyzet tisztázása érdekében. Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve ha megállapítható, hogy a valótlan adatok rögzítése szándékos volt, Üzemeltető jogosult a regisztráció törlésére és a szerződést megelőző állapot visszaállítására.

14.4. Amennyiben a fenti magatartások kárt okoznak, Üzemeltető az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését. 

 

15. A honlap üzemeltetésének befejezése vagy felfüggesztése

15.1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlap üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül felfüggessze, vagy annak véget vessen. Üzemeltető különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Felhasználó magatartása idézte elő, Üzemeltető az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

16. Adatvédelem

16.1.  Adatkezelő a Foody Product Kft.

16.2. Adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja valamint a (2) bekezdés a) pontja szerint, a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást a regisztráló Felhasználó a www.foodyshop.hu honlap „Regisztráció” - felületen elérhető menüpontja alatt megjelenő adatlap kitöltésével, az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció („Regisztráció” gomb) elküldésével adja meg.

Az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

16.3. Adatkezelés célja: A . foodyshop.hu weboldal szolgáltatásai felhasználók általi igénybevételének lehetővé tétele (böngészés a honlapon, termék rendelés a webáruházból, rendelésekkel kapcsolatos egyeztetés).

Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó személyek részére – kizárólag külön hozzájárulásuk esetén – az általuk önként megadott személyes adataik, különleges adataik és elérhetőségeik felhasználásával az egészségi állapotuknak megfelelő étkezési lehetőségekről, és az ilyen étkezést lehetővé tévő termékekről szóló hírlevelek, üzenetek és információs anyagok eljuttatása, valamint közvetlen üzletszerzési céllal történő kapcsolatfelvétel. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

16.5. Kezelt adatok meghatározása: Az adatkezelés a fentebb hivatkozott adatlapon feltüntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím/postacím), valamint a Felhasználó személy étkezési szokásaira kiható egészségi állapotára vonatkozó különleges adatait érinti (gluténmentes).

16.6. Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az érintettek adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig kezeli. Ennek értelmében a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a regisztráció Felhasználó általi törléséig, illetve a hírlevél célú felhasználást illetően a hírlevélről történő leiratkozásáig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó a regisztráció során vagy a hírlevélre feliratkozáskor megadott és Adatkezelőnél nyilvántartott e-mail címéről küldik.

16.7. Adattovábbítás: Adatkezelő Szállítással megbízott partnere, az ExpressOne Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12, Cg. 01-09-980899, adószám: 13947109-2-43) részére a megrendelések teljesítése érdekében továbbítja az adott megrendelést elküldő Felhasználó név és cím adatait, telefonos elérhetőségét a kézbesítés lehetővé tétele és egyeztetése céljából. Ezen felül Adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat. Üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek. Adatkezelő az adattovábbításokról az Info tv-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

16.8. Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Major köz 2. I/15. Cg.: 08-09-015594, adószám: 14114113-2-08) webtárhely szolgáltató személyében. Az adatok feldolgozása kizárólag olyan technikai műveleteket jelent, mely a www.foodyshop.hu honlap üzemeltetéséhez szükséges. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

16.9. Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos igényeivel, a fentebb írt elérhetőségeken Adatkezelőhöz, jogorvoslati igényeivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

16.10. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat. Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

16.11. Adatkezelő által végzett adatkezelés további, részletesebb szabályait az adatkezelési tájékoztató és a sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató határozza meg, az azokban írt szabályok jelen szerződési feltételek elfogadásával szintén elfogadásra kerülnek.

17. Szerződési feltételek módosítása

17.1. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A módosítás a honlapon való közzététel időpontjától érvényes, és az ezután leadott megrendelésekre nézve hatályos. A korábban leadott megrendelésekre a megrendelés leadásakor érvényes feltételeket kell alkalmazni. A honlap – megrendeléseken kívüli – felhasználását illetően mindenkor a honlapon közzétett és aktuálisan olvasható szerződési feltételek és egyéb szabályzatok, tájékoztatók alkalmazandók, a Felhasználó regisztrációjának időpontjától függetlenül.

18. Irányadó jog, jogviták

18.1. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

18.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő felek a Bajai Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki a jogvita bírósági úton történő rendezésére.

18.3. Üzemeltetőt jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. Üzemeltető az ebből fakadó károkért való felelősségét kizárja.

18.4. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

19. Szervező feletti felügyelet

19.1. Panasz

19.1.1. Felhasználó az Üzemeltető szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy az általa igénybe vett közvetítők magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával a megadott elektronikus elérhetőségen office@foodyshop.hu email címen fordulhat Üzemeltetőhöz. Üzemeltető a panaszt legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

19.1.2. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával, Üzemeltető (tagjának, alkalmazottjának) vagy az általa igénybe vett közvetítők magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály


Cím:                6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Postacím:        6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Telefon:          +36 76 481 405

Fax:                 +36 76 481 416

E-mail:            fogyved_daf_kecskemet@nfh.hu

19.1.3. Felhasználó a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alábbi szerveihez fordulhat:

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály

Cím:                6000 Kecskemét, Halasi út 34.

Postacím:        6000 Kecskemét, Halasi út 34

Telefon:          +36 76 503 370

Fax:                 +36 76 328 008

E-mail:                        bacs-elelmiszer@nebih.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Bajai Járási Hivatala

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Cím:                6500 Baja, Deák F. u. 11-13.

Telefon:          +36 79 542 955

E-mail:                        baja@oai.hu

19.1.3. Felhasználó a szolgáltatás minőségére, a Szerződés megkötésére és teljesítésére vonatkozó panaszával kapcsolatban a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület díjmentes eljárását is kérheti:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím:                6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon:          +36 76 501 525, +36 76 501 500,

Fax:                 +36 76 501 538

E-mail:                        bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

19.2. Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

19.2.1. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím:                1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:        1530  Budapest, Pf.: 5.

Telefon:          +36 1 391 1400

Fax:                 +36 1 391 1410

E-mail:            uyfelszolgalat@naih.hu

20. Szerződés kiegészítés a Viszonteladóknak

A viszonteladóknak a webáruházban történő vásárlás megkezdése előtt az alábbiakban felsorolt vásárlási feltételeket kell figyelembe venniük:

20.1. A vásárlásra jogosultság feltétele a vállalkozás regisztrációjának sikeressége.

20.2. A regisztráció feltétele, hogy a vállalkozás az alábbi TEAOR számú tevékenységék valamelyikét végzi: 4617, 4634, 4636, 4637, 4638, 4690, 4724, 4725, 4729, 4781, 4791 valamint annak bizonyítása, hogy a regisztrálandó cég  érvényes adószámmal rendelkező vállalkozás, vagy egyéni vállalkozó.  

Ehhez szükséges a regisztráció során a vállalkozás alábbi adatainak megadása: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám.

 

20.3 A viszonteladói vásárláshoz szükséges visszaigazolást a Foody Product Kft. a regisztrációt követő 1 munkanapon belül fogja érvényesíteni. 

Kérjük várja meg, míg leellenőrizzük regisztrációját és jóvá nem hagyjuk.

20.4 Az áruházban kínált áruk kartonos rendelése esetén van jogosultsága a viszonteladói árra.

20.5 A vásárlásra jogosult köteles az adataiban történt változásokat - legkésőbb legközelebbi vásárlása előtt közvetlenül - bejelenteni. Utólag számlát nem áll módunkban javítani.

 

20.6. Az akciós árak a mindenkori készlet erejéig érvényesek

20.7 A vásárlási jogosultság az alábbi esetekben automatikusan megszűnik:

20.7.1 amikor a vásárlásra jogosult vállalkozását megszünteti, vagy nem kap engedélyt tevékenységének tovább folytatására.

   (pl. érvénytelen adószám)

20.7.2 amennyiben a vásárlásra jogosult nevére az utolsó 12 hónapon keresztül nem történt vásárlás.


20.8 A vásárlási jogosultságot a Foody Product Kft. indoklás nélkül megszüntetheti.


 

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 7-9. fsz.1. adószám: 23744660-2-41.) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatások során felmerülő személyes adatok kezelése körében megfelel a hazai jogszabályoknak.

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett a felhasználók irányába, így kiemelten fontosnak tartja személyes adatainak védelmét, illetve az azokhoz köthető önrendelkezés jogát.

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi V. törvény – a polgári törvénykönyvről
 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi C. törvény – a büntető törvénykönyvről
 • évi C. törvény – a számvitelről
 • 2016/679 EU Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban GDPR)

A társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy adatvédelmi nyilatkozatát szabadon módosítsa. A változásokkal egységes szerkezetbe foglalt adatvédelmi nyilatkozat azonban amennyiben a társaság rendelkezik honlappal, a honlapon, egyéb esetben a társaság székhelyén kerül elhelyezésre.

A társaság adatvédelmi biztos: Szabó Szabina

 

 

 

2. Adatkezelési jogalapja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének XXX. II. fejezet 6. cikk és a 2011. évi CXII. törvény 5.-val összhangban, Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás során történő adatkezelés jogalapja és célja a következők:

 

 1. a) Az adatkezelés célja: partnerekkel, vásárlókkal történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, valamint a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése továbbá az adatvédelmi nyilatkozat 1. pontjában megnevezett jogforrások.

A kezelt adatok köre különösen: név, cím, adóazonosító jel, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama: a kereskedelmi kapcsolat fenntartásáig, az ezt követő öt év, illetve az érintett törlésre vonatkozó kérelméig. Adatkezelő a törlési kérelemtől számított 3 hónapon belül köteles az adatok tényleges törlésére.

3. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei

A nyújtott szolgáltatások során Adatkezelőnek minősül a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek lényeges adatai a következők:

Cégnév: Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna utca 7-9. fsz.1.

Cégjegyzékszám: 01-09-186115

Adószám: 23744660-2-41

Weblap: http://www.foody-product.hu , valamint https://www.facebook.com/foodyproduct, http://promo.foody-product.hu

Társaság képviselőjének neve: Szabó Szabina ügyvezető

Email: nattila@foody-product.hu

Telefonszám: + +36 79 520 120

A társaság adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Nagygellér Attila (telefonszám +36 79 520 120 email: nattila@foody-product.hu)

A társaság weboldala egyes esetekben harmadik személyek által üzemeltett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra utaló hivatkozást tartalmazhat, amelyekre azon személy adatvédelmi tájékoztatója érvényes, amely személy a szolgáltatást nyújtja.

Webáruházunk eredményes működtetése során a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vásárlói adatait az alábbi futárszolgálatot, mint gazdasági tevékenységet végző jogi személyeknek adja ki:

ExpressOne Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12, Cg. 01-09-980899, adószám: 13947109-2-43)

4. Meghatározások, értelmezés

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének I. fejezet 4. cikkével és a 2011. évi CXII. törvény 3.-val összhangban, jelen adatvédelmi nyilatkozatban és a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás során történő adatkezelésben alkalmazott fogalmak értelmezése a következő:

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetlen, akár közvetett módon azonosítható. A weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A weboldalon elérhető szolgáltatásokat a társaság kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a társaság, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, a társaságon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A társaság adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a felhasználók a weboldal látogatása, használata, a weboldalon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele során átadnak a társaság részére, feltöltenek a weboldalra, valamint amely adatokat a társaság gyűjti a felhasználók weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A társaság adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a társaság rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a társaság a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a társaságra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A társaság az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a társaság és a felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a társaság.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a társaság jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a társaság.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a társaság a weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a weboldalon keresztül elérhetők a felhasználók részére. A jelen tájékoztató kiterjed a jármű vagy egyéb termék hirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre, SMS-ekre), továbbá a társaság által végzett, szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

5. Adatkezelési elveink:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének II. fejezet 5. cikkével és a 2011. évi CXII. törvény 4.-val összhangban, a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás során történő adatkezelési elvei a következők:

(1) A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség,tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 3. c) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);
 4. d) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

e/ Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vevői és partnerei személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle elvárható olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely a tárolt adatok biztonságát garantálja. (privacy by design elve)

f/ Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. (célhoz kötöttség elve)

g/ Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

h/ Személyes adat a társaság akkor kezel, ha

h.a)

ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

h.b)

azt törvény elrendeli.

i/ Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. (korlátozott tárolhatóság elve) (adat takarékosság és alapértelmezett adatvédelem elve)

j/ Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. (pontosság elve) (tiltakozás joga) (feledés joga)

k/ A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

-          felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

-          pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

-          tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

l/ A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

m/  Az adatkezelő felelős az adatkezelés elveinek betartásáért (elszámoltathatóság alapelve)

6. Felhasználók jogai

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének III. fejezet és a 2011. évi CXII. törvény 7-val összhangban, a Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által nyújtott szolgáltatás során történő adatkezelésben a felhasználók jogai a következők:

 • Tájékoztatáshoz való jog

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére személyes adatok kezelésére vonatkozó minden információt és tájékoztatást, tömör, érthető és átlátható módon világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 • Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon az adatai kezelésével járó bármely nemű folyamatról.

 • Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt, a felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adat/adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 • Törléshez való jog Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság intézett felhívásával, az adatkezelő által kezelt adatainak törlését kérje, melyre adatkezelő ésszerű határidőn belül (3 hónap) köteles.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog
 • Felhasználó kérésére, adatkezelő korlátozza az adatok kezelését, ha az alábbi valamely feltétel fennáll
 • Felhasználó vitatja az adatok pontosságát, egészen azok kijavításáig
 • Az adatok kezelése jogellenes, és felhasználó nem kéri adatai törlését, kizárólag azok felhasználásnak korlátozását
 • Felhasználó tiltakozik adatainak kezelése ellen, így a kérdés megoldatlanságáig az adatok kizárólag korlátozottan használhatóak fel
 • Tiltakozás joga

Felhasználó jogosult, hogy adatai kezelése során, valamely személyes adatának felhasználásával kapcsolatban tiltakozzon. Tiltakozás esetén adatkezelő az adatokat nem kezeli tovább, kivéve ha az adatkezelés alapja, valamely jogszabály.

 • Visszavonás joga

Felhasználó jogosult hozzájárulásának visszavonására

 

 • Bírósághoz fordulás joga

Felhasználó jogainak megsértésekor az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság ügyében soron kívül jár el.

7. A személyes adatok megszerzése, tárolása

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság partnerei személyes adatait gazdasági tevékenységének végzése közben szerzi meg. Az adatok tárolása a Cég Kontroll Vállalati Integrált Rendszer 3.1.251.; valamint a Microsoft Office csomag programjaival tör

8. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

 

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata

·         Regisztráció esetén kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, így különösen az emailcím, a felhasználói név

Szolgáltatások igénybevétele a Weboldalon

·         Számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím)

·         Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól

 

·         Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje).

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele

·         A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi

adatok (így a név, emailcím és telefonszám).

·         A Társaság által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomon követhetősége érdekében.

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel

·         A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, email cím)

·         A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel, valamint videófelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.

Kapcsolatfelvétel

·         Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Társaság által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel

·         A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, a Társaság által a kutatás céljából elkért személyes adat

·         A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok

·         Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben

·         Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikkel kapcsolatos adatkezelések tájékoztatója)

·         Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok.

9. Profilalkotás

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági tevékenységének körében, a tevékenység színvonalának emelése érdekében, az általa szerzett adatok feldolgozása során partnereiről, vásárlóiról, ügyfeleiről profilt készíthet. Társaság nyomatékosan kijelenti, hogy a fentebb említett alapelveket a profilalkotás tekintetében is megtartja, valamint az érintettek fentebb említett jogait betartja és munkavállalóival betartatja. Társaság elutasítja, hogy az automatizált döntéshozatal bármely formáját alkalmazná, így az erre irányadó szabályokat nem alkalmazza.

 

 

10. 16. életévét be nem töltött kiskorúakra vonatkozó speciális szabályok

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy az adatkezelés 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a kiskorú felett, szülői felügyeleti jogot gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság azonban kiköti, hogy a weblap használata, illetve egyéb nyújtott szolgáltatásai esetén, amennyiben az említett hozzájárulás a valóságban nem történik meg, de a szolgáltatást a kiskorú mégis igénybe veszi, felelősséget nem tud vállalni az adatkezelés tekintetében.

11. Webáruház

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság gazdasági tevékenységének kifejtése során webáruházat üzemeltet. A webáruházban történő vásárlást követően a vásárló érintetté válik, azzal, hogy a vásárlást követő eredményes kiszállításhoz szükséges adatait Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számára megadja. Ezen adatok köre az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási címe, illetve egyéb személyes adatai, amennyiben az a kiszállításhoz feltétlen szükséges.

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság már most kinyilatkozza, hogy a webáruházban megvásárolt termékek a vásárlóhoz történő eljuttatásában futárszolgálatot alkalmaz, mely számára a vásárló adatait az eredményes kiszállítás érdekében továbbítja. A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy a termék ill. termékek a futárszolgálatnak történő átadását követően az érintett személyes adatait a fent meghatározottak szerint kezeli, valamint felelősséget az adatvédelmi irányelvek futárszolgálat általi megsértéséért nem vállal. 

A webáruházban a vásárló által megadott adatok hitelességéért Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felelősséget nem vállal, sőt amennyiben a Társaság tudomására jut, hogy a webáruház használata során a vásárló harmadik személy adataival visszaél, a megadott adatok, valamely harmadik személy jogait vagy jogszabályt sért illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoz, úgy a Társaságnak jogában áll a szükséges jogi intézkedéséket, együttműködve a hatóságokkal megtenni.

12. Nyereményjáték

Adatkezelő marketing tevékenysége körében az adatkezelő által meghatározott időközönként különböző nyereményjátékokat szervez. A nyereményjátékban résztvevők e nyilatkozat értelmében felhasználónak minősülnek, így a nyilatkozat egésze vonatkozik rájuk.

13. Tájékoztató információk

Bíróság, ügyészség, bármely nyomozóhatóság és szabálysértési hatóság, arra feljogosított közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

A társaság a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

14. Kamera szabályzat

A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság személy- és vagyonvédelmi, valamint az üzleti titok védelme érdekében kamerarendszert telepít.  A rögzített kamerafelvételek az adatvédelmi biztoshoz megalapozott indokkal intézett kérelem esetén kérhetők ki. A kamerafelvételeket Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a merevlemez méretétől függően kb. 3 hónapig őrzi meg, kizárólag ezen idő alatt képes a felvételek kiadására. A Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által telepített kamerákra, minden egyéb vonatkozásban az adatvédelmi nyilatkozat pontjai érvényesek.

15. Adatkezelés, tárolás

Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatok során különös figyelmet fordít arra, hogy azok

a)

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b)

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c)

változatlansága igazolható (adatintegritás);

d)

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A társaság a legmagasabb szintű technikai megoldásokat alkalmazva gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről.

Adatkezelési elvek:

-          a titkosság, amely megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult

-          a sértetlenség megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét

-          rendelkezésre állás, amely gondoskodik arról, hogy a jogosult hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A társaság folyamatosan gondoskodik arról, hogy informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett legyen a külső, jogellenes, különösen adathalászatot megvalósító támadások ellen.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen támadások kivédésére, a társaság megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereit folyamatosan megfigyeli annak érdekében, hogy minden támadást, jogellenes beavatkozást rögzíthessen.

Adatok fizikai tárolásának pontos helye honlap tekintetében a felhasználó által tett látogatás, regisztráció, vagy bármely jellegű felhasználáskor számítógépes rendszerünkben automatikusan keletkeznek, így tárolás helye az adatkezelő számítógépes rendszerének helye. Amennyiben az adatközlés nem honlapon keresztül valósul meg, az adatok kezelésének helye az adatkezelő székhelye.

Adatkezelés biztonsága

 Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelése során, informatikai rendszereit úgy választja meg, hogy

 • az arra feljogosítottak számára elérhető legyen
 • hitelessége és hitelesítése biztos legyen
 • változatlansága igazolható
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen megfelelő védelemmel rendelkezik

 

16. Panaszkezelés, Jogorvoslati lehetőség

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott

- adatairól,

- az adatkezelés céljáról,

- jogalapjáról, időtartamáról,

- az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és

- az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy

- kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság költségtérítést állapít meg.

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

b)

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik

c)

a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A társaság - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, illetve az adatvédelmi biztos elérhetősége a nyilatkozat 1. pontjában található.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé lehet élni

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

17. Felelősségi nyilatkozat

Az Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget a következőkért:

 • a működtető szoftverek rendellenes működése,
 • bármilyen meghibásodás miatt, amely a kommunikációs vonalon vagy eszközön következik be
 • papír vagy elektronikus formában érkezett küldemény, - kivéve az ajánlott és tértivevényes papír alapú levél– különösen az adatvesztés miatt
 • a társaság tevékenységétől függetleAz Foody Product Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nem vállal felelősséget a következőkért:
  • a működtető szoftverek rendellenes működése,
  • bármilyen meghibásodás miatt, amely a kommunikációs vonalon vagy eszközön következik be
  • papír vagy elektronikus formában érkezett küldemény, - kivéve az ajánlott és tértivevényes papír alapú levél– különösen az adatvesztés miatt
  • a társaság tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható és az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hiba miatt, ami akadályozza a szolgáltatás akadálytalan működését és a vásárlást
  • a társaság tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható esemény, hiba következménye
  • harmadik személy által hamisan megadott adatok alapján történő adat kezeléséért
  • a Társaság Facebook elérhetőségén keresztül történő adatkezelésért. Társaság kijelenti, hogy a Facebook honlapon történő mindennemű adatkezelésre az említett honlap adatvédelmi nyilatkozata az irányadó.
Egyéb megjegyzések

Amennyiben valamely kérdést az adatvédelmi nyilatkozat nem tartalmazza, az 1. pontban említett jogszabályok tartalmazzák, ezen szabályok alkalmazása és értelmezése irányadó.
nül bekövetkező és előre nem látható és az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hiba miatt, ami akadályozza a szolgáltatás akadálytalan működését és a vásárlást

 • a társaság tevékenységétől függetlenül bekövetkező és előre nem látható esemény, hiba következménye
 • harmadik személy által hamisan megadott adatok alapján történő adat kezeléséért
 • a Társaság Facebook elérhetőségén keresztül történő adatkezelésért. Társaság kijelenti, hogy a Facebook honlapon történő mindennemű adatkezelésre az említett honlap adatvédelmi nyilatkozata az irányadó.

 

 

Baja, 2020. május 05.

Vásárlási tudnivalók
Kedves Vásárló, üdvözlünk webáruházunkban!
Eladó adatai:
Webáruház tulajdonosa és üzemeltetője: Foody Product Kft
Székhelye: 6500 Baja, Keleti krt.17
Cégjegyzékszám: 01-09-186115
Adószám: 23744660-2-41
A Foody Kft a vásárlók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az ide vonatkozó
törvények betartásával és azt
harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adja ki.

A rendelés menete:

Vásárlás előtt kérjük regisztráljon vagy lépjen be! A regisztrációt a menüben lévő "Regisztráció" menüpont alatt találja. Itt a megrendelés
teljesítéséhez szükséges
adatokat kell megadnia. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció
semmilyen kötelezettséggel
nem jár!
A webáruház felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára. A felső menüben választhat a kategóriák
közül. A kategóriákon
belül a termékeknél megtekintheti azok rövid leírását, árát, egyéb választható tulajdonságait, stb. A Kosár ikonra kattintva a terméket a
kosárba helyezheti. Ha az adott
kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett lévő számok segítségével lapozhat. Ha bővebb információt
szeretne kapni a termékről,
akkor kattintson a termék nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Szintén lehetőség van
lapozásra és a termék
részletes tulajdonságainak megtekintésére is. Ha a kiválasztott terméket szeretné megvásárolni, a terméklapon a „Kosárba” gombra
kattintva, kezdeményezheti az áru
vásárlását. Miután berakta a kosárba az Önnek tetsző termékeket, folytathatja a vásárlást. A kosár tartalmát a jobb felső sarokban található
Kosár ikonra kattintva
ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti is az adott tételt.
Lehetőség van a kosár teljes
kiürítésére is. A termék mennyiségét is tetszés szerint átírhatja, megváltoztathatja. Az alapértelmezés szerint 1 db-ot kínálunk fel. Ha
befejezte a vásárlási folyamatot és
a megrendelés mellett dönt, akkor kattintson a "Tovább a pénztárhoz" gombra. Válassza ki a szállítás módját, majd adja meg a szükséges
adatokat. Ezután kattintson a
"Megrendelem" gombra.
Keresés:
Lehetőség van keresésre is. A keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel a kereső szónak, akkor a
rendszer megjeleníti. A
keresés gomb megnyomása utána keresés eredményeképpen mindazon termékek megjelennek, amelyek nevében vagy leírásában a
megadott szavak vagy
szórészletek szerepelnek. Ezekre rákattintva eljut a kívánt termékhez.
Fizetés módja:
előre utalással,
bankkártyával az átvételi ponton, Baja, Keleti krt.17,
utánvéttel, csomag átvételekor a futárnak fizet készpénzzel vagy bankkártyával.
Rendelés visszaigazolása:
A rendelés leadásáról rendszerünk Önt egy emlékeztető e-mailben tájékoztatja. Valamint fog kapni még egy visszaigazoló e-mailt, amely
tartalmazza a pontos kiszállítási időpontot.
Szállítás módja és díja:
A megrendelt termékeket minden esetben az ExpressOne futárszolgálat szállítja ki, melynek díja csomagonként 1890 Ft. A feltüntetett ár
bruttó összeg, tehát az áfát tartalmazza! Csomagolási díjat nem számolunk fel. Az utánvét díja 310Ft.
A megrendelt árut munkanapokon előzetes e-mail visszaigazolást követően, a készlet erejéig, 48-72 órán belül útnak indítjuk. A
munkaszüneti (szombat, vasárnap) és
ünnepnap beérkezett megrendeléseket legkorábban a megrendelést követő második vagy harmadik munkanapon teljesítjük.
Ha esetleg nem kapna visszaigazolást 2 munkanapon belül, kérjük, keressen minket e-mailben, vagy telefonon.
Amennyiben az áru a megrendelés leadásakor nincs raktáron, munkatársunk kapcsolatba lép a megrendelővel, és egyezteti a szállítás
lehetséges legkorábbi időpontját.
Pénteki napon nem adunk fel csomagot, ezért a szerda 12. óra után leadott rendeléseket csak a következő héten tudjuk kiszállítani!
Minőség megőrzési idő:
Az árukra terméktípusuktól függően eltérő szavatosság van, ami a termékeken fel van tüntetve. Áruházunkban kizárólag új, bontatlan
termékek kerülnek értékesítésre.
Ezért kibontott terméket nem áll módunkban visszavenni. A megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréljük ki, ha azok
bizonyítottan hibásak.